Γιώργος Μπαγάκης (επιμ.). (2015). Μεθοδολογία, πολιτικές, πρακτικές επιμόρφωσης και επαγγελματικής ανάπτυξης του εκπαιδευτικού που βασίζονται στο σχολείο. Αθήνα: Γρηγόρης

warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /var/www/ar/includes/unicode.inc on line 349.

Πρόκειται για έναν συλλογικό τόμο που προέκυψε μέσα από τη συζήτηση, η οποία άνοιξε στο Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή, το οποίο διοργανώθηκε από τη Μονάδα Μεθοδολογίας, Πολιτικών και Πρακτικών Επιμόρφωσης του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (20-22 Φεβρουαρίου 2015 στην Κόρινθο).

Στα τριάντα κείμενα που φιλοξενεί ο συλλογικός αυτός τόμος γίνεται μια αξιόλογη και πρωτοποριακή για τη χώρα μας προσπάθεια να προσεγγιστεί στη σύγχρονη συγκυρία το θέμα της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και της επαγγελματική τους ανάπτυξης μέσω μεθόδων, πολιτικών και πρακτικών που βασίζονται στο σχολείο (school-based). Ως τέτοιες πρακτικές αναφέρονται και συζητούνται η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας, η εξ αποστάσεως επιμόρφωση, τα δίκτυα εκπαιδευτικών και οι κοινότητες (διαδικτυακές ή φυσικές) πρακτικής και μάθησης που μπορούν να διαμορφωθούν. Σε τέτοια πλαίσια είναι εύκολο να εκδηλωθούν πρωτοβουλίες σχολείων που στοχεύουν στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών που εργάζονται σε αυτά, όπως η ενδοσχολική επιμόρφωση που μπορεί να συνδυάζεται με σχέδιο βελτίωσης του σχολείου. Παραδείγματα τέτοιων πρωτοβουλιών σχολείων παρουσιάζονται αρκετά στον εν λόγω τόμο και συζητούνται εκτενώς. Ιδιαίτερα τονίζεται πώς η έρευνα-δράση μπορεί να στηρίξει τέτοιες πρωτοβουλίες και να ωθήσει τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς σε πορεία επαγγελματικής ανάπτυξης. Επειδή μάλιστα κατά την εξέλιξη τέτοιων πρωτοβουλιών αναζητείται συνήθως η υποστήριξη εξωτερικών προς το σχολείο παραγόντων, οι οποίοι μπορεί να είναι είτε σχολικοί σύμβουλοι είτε μέντορες – συνεργάτες του σχολείου στο πλαίσιο κάποιου προγράμματος, ο ρόλος τέτοιων συνεργατών αναλύεται διεξοδικά. Τέλος, στο τρίτο και τελευταίο μέρος του τόμου αυτού θίγονται ζητήματα που αφορούν τις ευρωπαϊκές πολιτικές που εφαρμόζονται στις μέρες μας για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και τις ευρύτερες πολιτικές επιλογές που τις υπαγορεύουν.        

Με δυο λόγια θα λέγαμε πως στο συλλογικό αυτόν τόμο επιχειρείται η προβολή και συζήτηση προσεγγίσεων της επιμόρφωσης και της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, που θεωρούνται μάλλον  εναλλακτικές, μια και αναπτύσσονται στο σχολείο, βασίζονται στις ανάγκες, τις επιδιώξεις και τα ενδιαφέροντα των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών, αξιοποιούν τις δυνατότητές τους θέτοντάς τους σε ενεργητικούς ρόλους και εξελίσσονται σε βάθος χρόνου. Με αυτήν την έννοια απέχουν πολύ από τις κυρίαρχες και συνήθεις στα ελληνικά εκπαιδευτικά δεδομένα εντατικές, σύντομες και μη στοχευμένες επιμορφώσεις κάλυψης των κενών γενικά των εκπαιδευτικών. Ο συλλογικός αυτός τόμος, λοιπόν, συζητώντας τις δυνατότητες και τις προϋποθέσεις επιτυχίας εναλλακτικών επιμορφωτικών προσεγγίσεων που βασίζονται στο σχολείο ανοίγει νέες προοπτικές στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών στη χώρα μας, συνθήκη απαραίτητη για οποιαδήποτε βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος.   

Full Text in. pdf format