Σχετικά με εμάς

Η ιστοσελίδα www.actionresearch.gr σχεδιάστηκε, διαμορφώθηκε και ανανεώνεται διαρκώς από την Ελένη Κατσαρού  (katsarou@fks.uoc.gr) και το Βασίλη Τσάφο (vtsafos@ecd.uoa.gr).

Αποτελεί έναν ανοιχτό τόπο συνάντησης και διαλόγου όλων όσων ασχολούνται με την εκπαιδευτική έρευνα δράσης από όποια θέση κι αν βρίσκονται και σε όποια βαθμίδα της εκπαίδευσης και εάν εργάζονται. Στόχο της συνάντησης αυτής και του διαλόγου αποτελεί, μέσα από τη σύνδεση της εκπαιδευτικής θεωρίας με τη εκπαιδευτική πράξη, αφενός η συγκρότηση νέας γνώσης που θα βρίσκεται υπό συνεχή ανατροφοδότηση και αναμόρφωση και αφετέρου η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών.

Η ιστοσελίδα περιλαμβάνει:

  • κείμενα πληροφόρησης που ενημερώνουν τους αναγνώστες για το τι είναι η έρευνα δράση και πώς διενεργείται,
  • παρουσιάσεις ερευνών που έχουν διενεργηθεί στο παρελθόν είτε από εκπαιδευτικούς ερευνητές είτε από φοιτητές (προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς), υποψήφιους ή εν ενεργεία εκπαιδευτικούς,
  • χρήσιμους συνδέσμους (ελληνικούς, αλλά κυρίως ξένους) σχετικούς με την εκπαιδευτική έρευνα δράση, όπου οι αναγνώστες μπορούν να βρουν εισηγήσεις συνεδρίων, παρουσιάσεις ερευνών και θεωρητικά κείμενα προβληματισμού για ζητήματα επιστημολογικά και μεθοδολογικά της έρευνας δράσης.
  • ένα forum διαλόγου, όπου οι ερευνητές δράσης που συναντιούνται στην ιστοσελίδα μπορούν να ανταλλάσσουν απόψεις, να αναζητούν λύσεις, να προβληματίζουν και να προβληματίζονται, να ψάχνουν και να δίνουν σχετική βιβλιογραφία, να σχολιάζουν ερευνητικές εργασίες, κ.ά.
  • μία σελίδα με νέα και σχετικές ανακοινώσεις (συνέδρια, συμπόσια, νέες κυκλοφορίες, κτλ.)

Παράλληλα, η ιστοσελίδα φιλοξενεί το διεθνές εξαμηνιαίο ψηφιακό περιοδικό Action Research in Education (ARE), το πρώτο περιοδικό σχετικό με την εκπαιδευτική έρευνα δράσης που εκδίδεται στην Ελλάδα.

Η ιστοσελίδα www.actionresearch.gr είναι διαδραστική με την έννοια ότι αναζητά ενεργούς αναγνώστες, δηλαδή επαγγελματίες ή υποψήφιους εκπαιδευτικούς ή ακόμα θεωρητικούς ή ερευνητές της εκπαίδευσης που έχουν την πρόθεση να συμβάλλουν ενεργά στον εμπλουτισμό ή ακόμη και στην αναμόρφωση της ιστοσελίδας καταθέτοντας τις δικές τους σκέψεις, εμπειρίες, προβληματισμούς ή τις ενστάσεις τους. Γι’ αυτό με μια σχετικά απλή διαδικασία ο αναγνώστης μπορεί να προτείνει υλικά (κείμενα, βίντεο με διδασκαλίες, κτλ.) τα οποία στη συνέχεια μπορούν να αναρτώνται στην ιστοσελίδα.