Τεύχος 1 (Δεκέμβριος 2010)

Εκδοτικό Σημείωμα

Περιεχόμενα Τεύχους:

 1. The Educational Action Research and the Teacher, John Elliott, σελίδες 1-3

 2. Η Έρευνα Δράσης ως εκπαιδευτική διαδικασία ανάπτυξης εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων, Μαίρη Κουτσελίνη- Ιωαννίδου, σελίδες 4-9

 3. Speaking of Quality and Research that Counts: Making an Impact on Practice, Susan Groundwater-Smith, Nicole Mockler, σελίδες 10-18

 4. Epistemological Perspectives in an Approach to Teacher Research, Hilde Hiim, σελίδες 19-30

 5. Από την επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη δημιουργία μιας κοινότητας πρακτικής και μαθητείας:  διεργασίες και δυναμική μιας πορείας, Αλεξάνδρα Ανδρούσου, σελίδες 31-39

 6. Η Συνεργατική Έρευνα Δράσης ως μοντέλο επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, Βενετία Καπαχτσή, Δόμνα Μίκα Κακανά, σελίδες 40-52

 7. Από την Κριτική Εθνογραφία στην Κριτική Έρευνα Δράσης: Ένα συνεχές στο σχεδιασμό της εκπαιδευτικής καινοτομίας, Ελευθέριος Βεκρής, σελίδες 53-65

 8. Writing the narratives of social transformation: how do I enable others to speak for themselves?, Jean McNiff, σελίδες 66-79

 9. Why write about action research?, Andrew Townsend, σελίδες 80-88

 10. Creating An Educational Epistemology In The Multi-Media Narratives Of Living Educational Theories And Living Theory Methodologies., Jack Whitehead, σελίδες 89-109

 11. Στην προοπτική της διαμόρφωσης δυναμικών δικτύων μάθησης υποψηφίων εκπαιδευτικών μέσω έρευνας δράσης:  ο ρόλος της αρχικής εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο., Ελένη Κατσαρού, Βασίλης Τσάφος, σελίδες 110-124