Θεωρία και Πράξη παραγωγής γραπτών κειμένων στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: η περίπτωση μίας έρευνας δράσης

Κατερίνα Σκιά

Δρ Επιστημών της Αγωγής – Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων

Η παιδαγωγική έρευνα, είτε ποσοτική είτε ποιοτική, που αναζητεί μεθόδους για να φτάσει με ασφαλέστερο τρόπο σε επιστημονικά αποδεκτές απαντήσεις, εκ των πραγμάτων λειτουργεί in vitro. Οι παράμετροι εκείνες που κινδυνεύουν να περιπλέξουν τα ερευνητικά ερωτήματα και τα συνακόλουθα συμπεράσματα της έρευνας συχνά παραβλέπονται, παρόλο που ο ρόλος τους μπορεί να είναι σημαντικός. Αντίθετα, η έρευνα δράσης, ακριβώς επειδή υλοποιείται σε πραγματικές συνθήκες και προσπαθεί να κατανοήσει και να βελτιώσει τις συνθήκες αυτές, φέρνει στο προσκήνιο την ποικιλομορφία των παραγόντων που μπορεί να προσδιορίζουν μία κατάσταση. Σε αυτό το πλαίσιο, η θεωρητική γνώση που προκύπτει είναι εξαιρετικά σημαντική, γιατί επιχειρεί να ερμηνεύσει σύνθετα δεδομένα, αναζητώντας κάθε φορά τις θεωρητικές αρχές στις οποίες αυτά στηρίζονται και ελέγχοντας μέσω της πράξης την επιστημονική εγκυρότητα των προσεγγίσεων που επιλέγονται (Cohen & Manion, 1997: 258-9· Altrichter et al., 2001: 289-91· Κατσαρού & Τσάφος, 2003: 224-6).

Η έρευνα που θα παρουσιαστεί στη συνέχεια αφορά την παραγωγή γραπτού λόγου με επικοινωνιακή προσέγγιση από τους μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Σκιά 2004). Αποτελεί, κατά τη γνώμη μας, παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η έρευνα δράσης αποκαλύπτει την ποικιλία των ζητημάτων που εμπλέκονται σε πραγματικές καταστάσεις της σχολικής τάξης, τα οποία δύσκολα θα μπορούσε να εντοπίσει και να συμπεριλάβει μία αυστηρά στοχοθετημένη επιστημονική έρευνα. Παράλληλα, γίνεται φανερό ότι η έρευνα δράσης, ως εμπειρική μέθοδος, μπορεί να διευρύνει τους ορίζοντές της ερμηνείας της για τα δεδομένα που προκύπτουν αξιοποιώντας τα σχετικά βιβλία και άρθρα ως «πηγές εναλλακτικών τρόπων θεώρησης της κατάστασης που ερευνάται» (Altricther & al., 2001: 120) και να συνεισφέρει με τη σειρά της στον εμπλουτισμό της θεωρίας.

Το πλήρες κείμενο σε μορφή .pdf