Η αξιοποίηση των ημερολογίων στην εκπαιδευτική έρευνα-δράση: προϋποθέσεις και διαδικασίες

Σοφία Αυγητίδου

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

H εκπαιδευτική έρευνα-δράση (action research) κερδίζει όλο και μεγαλύτερο έδαφος στον ελληνικό χώρο τις τελευταίες δύο δεκαετίες, μετά από την αυξανόμενη  έκδοση σχετικών βιβλίων και άρθρων, την οργάνωση συνεδρίων με κύριο θέμα τον εκπαιδευτικό ως ερευνητή, την υλοποίηση ερευνών και προγραμμάτων συνεργασίας πανεπιστημίων και σχολικών μονάδων που επιλέγουν τη μεθοδολογία της έρευνας-δράσης ως κύριο μέσο βελτίωσης της παρεχόμενης εκπαίδευσης και την πρόσφατη δημιουργία ενός δίγλωσσου ηλεκτρονικού επιστημονικού περιοδικού στον ελληνικό χώρο με επίκεντρο την εκπαιδευτική έρευνα-δράση (Action Researcher in Education).

Το πλήρες κείμενο σε μορφή .pdf