Τεύχος 2 (Νοέμβριος 2011)

Εκδοτικό Σημείωμα

Περιεχόμενα τεύχους:

  1. Κάποιες πτυχές της Ανθρωπολογίας στην εκπαίδευση και πιθανοί συσχετισμοί τους με την έρευνα δράσης, Λεωνίδας Σωτηρόπουλος, σελίδες 1-5.
  2. Η ενεργητική εμπλοκή των μικρών παιδιών σε συμμετοχικές μορφές έρευνας: Η περίπτωση της προσέγγισης του «Μωσαϊκού», Ευστρατία Σοφού, σελίδες 6-17.   
  3. Θεωρία και Πράξη παραγωγής γραπτών κειμένων στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: η περίπτωση μίας έρευνας δράσης, Κατερίνα Σκιά, σελίδες 18-28.
  4. Η αξιοποίηση των ημερολογίων στην εκπαιδευτική έρευνα-δράση: προϋποθέσεις και διαδικασίες, Σοφία Αυγητίδου, σελίδες 29-48.
  5. Establishing a “safe” framework for the development of self and peer assessment, Rob Creasy, σελίδες 49-61.
  6. Dancing with the “other”: an action research project in a children’s social care institution, Kostas Magos and Maria Tsouvala, σελίδες 62-70.

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

  1. Ανδρούσου, Α. & Ασκούνη Ν. (επιμ.) (2011). Πολιτισμική ετερότητα και ανθρώπινα δικαιώματα. Προκλήσεις για την εκπαίδευση. Αθήνα: Μεταίχμιο, σελίδα 71.
  2. Κωτσάκης, Δ., Μουρελή, Ε., Μπίμπου, Ι., Μπουτουλούση, Ε., Αλεξανδρή, Χ., Γκέσογλου, Ε., Καραμανώλη, Κ. Καρπούζα, Α. & Σπανοπούλου, Ε. (2010). Αναστοχαστική Πράξη. Ο αποκλεισμός στο σχολείο. Αθήνα: νήσος, σελίδα 72.
  3. Φρυδάκη, E. (2009). Η Διδασκαλία στην Τομή της Νεωτερικής και της Μετανεωτερικής Σκέψης. Αθήνα: Κριτική, σελίδες 73-74.
  4. McIntosh, P. (2010). Action Research and Reflective Practice. Creative and visual methods to facilitate reflection and learning. London & New York: Routledge, σελίδα 75.