Αναπτύσσοντας δεξιότητες έρευνας και στοχασμού σε φοιτητές – υποψήφιους εκπαιδευτικούς: Η αξιοποίηση της εκπαιδευτικής έρευνας δράσης

Βασίλης Τσάφος,

Λέκτορας ΕΚΠΑ

Στο άρθρο αυτό παρουσιάζεται μια μελέτη που διενεργήθηκε κατά τη διάρκεια δύο ακαδημαϊκών χρόνων στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, στο πλαίσιο του σεμιναριακού μαθήματος «Ο εκπαιδευτικός ερευνητής». Η μελέτη εστίαζε κυρίως στον (ανα)στοχαστικό προσανατολισμό της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών, τόσο στους τρόπους ανάπτυξής του, όσο και στους τρόπους με τους οποίους οι φοιτητές, υποψήφιοι εκπαιδευτικοί, τον προσέλαβαν και τον διαχειρίστηκαν.

Το πλήρες κείμενο σε μορφή .pdf