Τεύχος 3 (Ιούλιος 2012)

Εκδοτικό Σημείωμα

Περιεχόμενα τεύχους

  1. Θεωρία, πράξη, άρρητες προσωπικές θεωρίες και αναστοχασμός: Από την πρακτική άσκηση των υποψήφιων εκπαιδευτικών στην εκπαιδευτική έρευνα δράσης, Μαρία Λιακοπούλου, σελίδες 1-20.
  2. Ο σχεδιασμός και η αξιολόγηση ενός εργαλείου ενίσχυσης του στοχασμού των υποψηφίων εκπαιδευτικών, Σοφία Αυγητίδου & Βασιλεία Χατζόγλου, σελίδες 21-43.
  3. Αναπτύσσοντας δεξιότητες έρευνας και στοχασμού σε φοιτητές – υποψήφιους εκπαιδευτικούς: Η αξιοποίηση της εκπαιδευτικής έρευνας δράσης, Βασίλης Τσάφος, σελίδες 44-65.
  4. Action research as an approach to professional and organizational development in teacher education, Sigrid Gjøtterud & Erling Krogh, σελίδες 66-83.
  5. Making Pedagogical Content Knowledge Explicit: A Tool for Science Teachers´ Professional Development, Martin Scheuch & Erika Keller, σελίδες 84-103.
  6. How Teachers Define and Enact Reflective Practice: It’s All in the Action, Joseph Shosh, σελίδες 104-119.
  7. Action Research: The Alberta Initiative for School Improvement (AISI) and its Implications for Teacher Education,  Jim Parsons & Larry Beauchamp, σελίδες 120-131.
  8. An exploration of a Grade 9 teacher’s journey along the path of Education for Sustainable Development implementation, Hayley Bentham, Angela James & Sathiaseelan Pillay, σελίδες 132-150.

Βιβλιοπαρουσίαση

  1. Γούναρη, Π. & Γρόλλιος, Γ. (επιμ.) (2010). Κριτική Παιδαγωγική, μια συλλογή κειμένων. Αθήνα: Μεταίχμιο, σελίδες 151-152.