Τεύχος 4 (Μάρτιος 2013)

Εκδοτικό Σημείωμα

Περιεχόμενα τεύχους

  1. The dialogic practices of educational action research participants as a means of supporting or undermining its critical orientation, Evangelia Frydaki & Eleni Katsarou, σελίδες 1-19.
  2. Paulo Freire, Κριτική Παιδαγωγική & Έρευνα Δράσης: Κοινές προβληματικές και απόψεις, Δανάη Τσιάμη, σελίδες 20-42.
  3. Η πραγματιστική έρευνα δράσης και η συμβολή του John Dewey στη διαμόρφωσή της, Ελευθερία Παπαστεφανάκη, σελίδες 43-58.
  4. Approaches to Action Research: Maintaining Integrity in Innovative Methodological Design, Paul McIntosh, σελίδες 59-80.
  5. Επιστημολογικές τάσεις της Εκπαιδευτικής Έρευνας Δράσης στην Ελλάδα κατά την τελευταία εικοσαετία (1990 – 2010), Παρίσης Παπαϊωάννου, σελίδες 81-108.
  6. Collaborative Action Research Projects: the role of Communities of Practice and Mentoring in enhancing teachers’ continuing Professional Development, Σ. Μάνεση και Σ. Μπέτση, σελίδες 109-121.
  7. New narratives to learn to discuss teaching in a faculty community of practice. Four case studies, Joaquin Paredes, Agustin de la Herran και Jose Miguel Correa, σελίδες 122-131.
  8. Changing Self-definitions: The Agency of Action Research for Teachers, Jim Parsons, σελίδες 132-142.
  9. Collaborative Action-Research as Training Strategy for Conflict Mediation among Children, Catarina Sobral, σελίδες 143-155.

Βιβλιοπαρουσίαση

Τριλίβα, Σ., Ξαρλή, Π. & Σπινθάκη, Α. (2012). Πλάθοντας Ταυτότητες: από τη μαθητεία στη διδασκαλία. Θεσσαλονίκη: ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ