Τεύχος 5 (Σεπτέμβριος 2014)

Εκδοτικό Σημείωμα

Περιεχόμενα τεύχους

 1. Reclaiming Action Research from Practice to Policy – the Case of Lao PDR, Keophouthong Bounyasone, Lars Dahlström, Ngouay Keosada και Ann-Louise Silfver, σελίδες 1-15.
 2. Bridging the Gap between Teaching and Research on Science Inquiry: Reflections based on Two Action Research Projects, Birgitte Bjønness & Gerd Johansen, σελίδες 16-35.
 3. Καταγραφή εμπειριών Μουσουλμάνων της Θράκης από τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, Βάϊα Μπουρέλου, σελίδες 36-57.
 4. Η εφαρμογή του προγράμματος Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου – Αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία: από τη «ρητορεία των στόχων» στο επίπεδο των ρυθμίσεων, Λευτέρης Βεκρής, σελίδες 58-70.
 5. Όταν οι μαθητές μιλούν για τον Εσωτερικό Κανονισμό του Σχολείου, Γιώργος Βοζαΐτης, σελίδες 71-90.
 6. Διαλογικές πρακτικές στην εκπαίδευση: μια συνεργατική έρευνα δράση, Σόνια Λυκομήτρου & Σοφία Αυγητίδου, σελίδες 91-111.
 7. Εκπαίδευση Ενηλίκων κι Εναλλακτικά Προγράμματα Εκπαιδευτικής Ηγεσίας και η άρρητη Σχέση με την Έρευνα Δράσης: Το παράδειγμα της εφαρμογής μιας μελέτης περίπτωσης στην επιμόρφωση των διευθυντικών στελεχών, Χρύσα Τερεζάκη, σελίδες 112-140.

Βιβλιοπαρουσιάσεις

 1. Ανδρούσου, Α. & Αυγητίδου, Σ. (επιμ.) (2013). Η πρακτική άσκηση στην αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών: Ερευνητικές προσεγγίσεις. Αθήνα: Δίκτυο Πρακτικών Ασκήσεων, ΤΕΑΠΗ, ΕΚΠΑ. (σελ. 141-143).
 2. Χαραβιτσίδης Π. (2013). Χτίζοντας ένα δημοκρατικό και ανθρώπινο σχολείο. Θεσσαλονίκη: ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ. (σελ. 144-146).
 3. Τσιώλης, Γ. (2014). Μέθοδοι και τεχνικές ανάλυσης στην ποιοτική κοινωνική έρευνα. Αθήνα: Κριτική. (σελ. 147).
 4. Τσάφος, Β. (2014). Αναλυτικό Πρόγραμμα. Θεωρητικές προσεγγίσεις και εκπαιδευτικοί προσανατολισμοί. Αναζητώντας νέες σταθερές σε έναν αβέβαιο κόσμο. Αθήνα: Μεταίχμιο. (σελ. 148-149).
 5. McLaren, P. & Farahmandpur, R. (2013). Για μια Παιδαγωγική της Αντίστασης. Διδάσκοντας ενάντια στον παγκόσμιο πολιτισμό και τον νέο ιμπεριαλισμό, μετ. Κ. Θεριανός, επιμ. Κ.Σκορδούλης. Αθήνα: εκδόσεις Τόπος. (σελ. 150-151).