Στην προοπτική της διαμόρφωσης δυναμικών δικτύων μάθησης υποψηφίων εκπαιδευτικών μέσω έρευνας δράσης: ο ρόλος της αρχικής εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο.

Ελένη Κατσαρού
Επίκουρη Καθηγήτρια,
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Βασίλης Τσάφος
Λέκτορας
ΕΚΠΑ

Εισαγωγή

Βασική μας πεποίθηση ως πανεπιστημιακών δασκάλων είναι ότι οι φοιτητές και οι φοιτήτριές μας κατά τη διάρκεια των σπουδών τους πρέπει, ως μελλοντικοί επιστήμονες και εκπαιδευτικοί, όχι μόνο να διδάσκονται όσα αφορούν την επιστημονική έρευνα (κριτήρια, μεθοδολογία, θέματα εγκυρότητας, κτλ.), αλλά και να εμπλέκονται σε σχετικές έρευνες, ώστε κάποια στιγμή να μπορέσουν να έχουν οι ίδιοι, ατομικά ή συλλογικά, την ευθύνη της διενέργειας  μιας επιστημονικής έρευνας. Κατά την εκπαίδευση μάλιστα υποψήφιων εκπαιδευτικών θεωρούμε μεγάλη πρόκληση την εξοικείωσή τους με την εκπαιδευτική έρευνα δράσης μέσω κυρίως της συμμετοχής τους στην οργάνωση, το σχεδιασμό και την ανάπτυξη σχετικής ερευνητικής διαδικασίας, καθώς στόχος της εκπαίδευσής τους είναι η διασύνδεση της επιστημονικής θεωρίας με την εκπαιδευτική πράξη. Η διασύνδεση άλλωστε της διδασκαλίας και της έρευνας αποτελεί, κατά τη γνώμη μας, μια πολλά υποσχόμενη πρακτική, καθώς μέσω αυτής οι φοιτήτριες και οι φοιτητές μας δεν διερευνούν μόνο θεωρητικά πορίσματα στην πράξη ούτε απλώς δοκιμάζουν εναλλακτικές διδακτικές πρακτικές. Μέσα από τη συσχέτιση της διδασκαλίας με την έρευνα, τη συστηματική δηλαδή διερεύνηση της πράξης, προκύπτουν ερωτήματα και ανακύπτουν ανάγκες που λειτουργούν παιδευτικά και εμπλουτίζουν όχι μόνο το σώμα των γνώσεων αλλά και τη διαδικασία της μάθησης των φοιτητών/τριών και τους τρόπους με τους οποίους μαθαίνουν (Moran2007: 418). 

Το πλήρες κείμενο σε μορφή .pdf